office_bldgTri Thuc Moi Trading & Services Co., Ltd

Room 2202 – 25T1 Building – Hoàng Đạo Thúy Str. – Cầu Giấy Dist. – Hà Nội City – Việt Nam

Tel: (+84)-4-3555-8362

Email: info@trithucmoi.co