Công ty Tri Thuc Moi Trading & Services Company Limited (TTM) là một công ty IT tại Việt Nam (Hà Nội), ngày 1/3/2016 đã công bố việc phát triển hệ thống Sales Management dựa trên nền tảng ERP Open Source sử dụng điện toán đám mây, và hệ thống này đã được công ty Kanamori Vietnam – một công ty thương mại chuyên cung cấp các sản phẩm hóa học phục vụ trong sản xuất công nghiệp đưa vào sử dụng bắt đầu từ tháng 2 năm nay. Công ty Kanamori Vietnam từ trước đến nay luôn sử dụng Excel để quản lý việc tạo chứng từ giao dịch, từ […]

Read More →