Chúng tôi luôn hiểu rằng, lĩnh vực phát triển off-shore phần mềm là lĩnh vực tạo ra sản phẩm dựa trên ý tưởng sáng tạo của khách hàng, vì vậy hơn cả việc tạo ra đúng sản phẩm mà khách hàng mong muốn, chúng tôi luôn chú trọng việc quản lý chất lượng thành phẩm để làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

Tôn chỉ làm việc của TTM

Giao diện người dùng – Giao diện thân thiện với người dùng
Khả năng bảo trì – Cấu trúc phần mềm thông minh

– Tài liệu hướng dẫn rõ ràng, chi tiết

⇒đảm bảo khả năng bảo trì dễ dàng cho mọi người dùng

Thời gian giao hàng – Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian giao hàng đã thỏa thuận với khách hàng
Tính hiệu quả – Nẵm rõ yêu cầu của khách hàng – triển khai nhanh chóng

Quy trình quản lý chất lượng của TTM

  •  Giai đoạn đề xuất:

1. Tiếp nhận – tìm hiểu yêu cầu của khách hàng

2. Xác minh lại với khách hàng khi có bất cứ thông tin nào chưa rõ ràng trong yêu cầu

3. Xây dựng đề án trên tinh thần đề cao quyền lợi của khách hàng

  • Giai đoạn phát triển:

1. Quản lý quy trình chặt chẽ

2. Sau mỗi phân đoạn của dự án đều tiến hành kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi chuyển sang phân đoạn tiếp theo

3. Đội ngũ kiểm định chất lượng làm việc độc lập trên tinh thần của người dùng phần mềm

  • Chăm sóc khách hàng

1. Xác nhận sự hài lòng của khách hàng

2. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp và tiếp nhận yêu cầu mới của khách hàng

3. Ưu tiên đối ứng với các yêu cầu khẩn cấp của khách hàng