Tên công ty TTM JAPAN Inc.
Trụ sở 2F, GinzaKato Bldg., 8-18-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, Japan
Điện thoại (+81)-50-5579-5302
Ngày thành lập 13/03/2019
Lĩnh vực hoạt động ★ Tư vấn giải pháp CNTT cho mọi lĩnh vực

★ Dịch vụ phát triển phần mềm trọn gói

★ Dịch vụ tích hợp hệ thống

★ Dịch vụ kỹ sư CNTT onsite

★ Đại lý bản quyền phần mềm

★ Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT

★ Dịch vụ bảo trì hệ thống

Đối tác chính
Khách hàng chính

TTM T&S CO., LTD

Ngân hàng giao dịch