Contact Center chứa đựng tất cả dữ liệu của doanh nghiệp bao gồm thông tin khách hàng được tổng hợp từ các trao đổi qua điện thoại, e-mail, fax, hóa đơn thanh toán…..

Đây là hệ thống chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp ở mức độ cao hơn so với Call Center, đưa doanh nghiệp và khách hàng lại gần với nhau thông qua các phương thức liên lạc tương tác, từ điện thoại, e-mail, tin nhắn SMS, MMS, instant messagge, thư tay…

Mỗi khách hàng có 1 kho dữ liệu và những nhu cầu cụ thể khác nhau, vì vậy việc tận dụng được những cơ sở hạ tầng sẵn có để xây dựng lên 1 hệ thống Contact Center làm hài lòng khách hàng là điều cốt yếu trong dịch vụ phát triển Contact Center của TTM.

Liên hệ với TTM để yêu cầu của bạn được lắng nghe và nhanh chóng triển khai thành hiện thực:

  • Khách hàng trong nước: (+84)-4-3555-8362 (Ext: 301)
  • Khách hàng gọi từ Nhật Bản: 050-5532-8362 (Ext: 301)
  • E-mail: sales@trithucmoi.co

Có thể nói Chăm sóc khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Và việc chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng theo hình xoắn ốc chính là nhiệm vụ chủ đạo của Contact Center.

ttm_cc_sol_1_640