Phát triển ứng dụng Android

02 mảng hoạt động chính của Tri Thức Mới:

  • Tạo ra những sản phẩm gốc do TTM nắm giữ bản quyền (các ứng dụng web – Android – VoIP, tham khảo phần Sản phẩm/Giải pháp để biết thêm chi tiết)
  • Phát triển theo yêu cầu của khách hàng

Ngoài văn phòng tại Hà Nội, TTM còn có 1 trung tâm phát triển phần mềm (SDC) đặt tại Đà Nẵng – nơi được mệnh danh là “Thung lũng Silicon” của Việt Nam trong tương lai – quy tụ những lập trình viên giàu kinh nghiệm trong các dự án phát triển phần mềm.

Quy trình phát triển phần mềm của chúng tôi bao gồm: (có thể thay đổi linh hoạt theo từng dự án cụ thể và theo yêu cầu của khách hàng)

develop_flow_en_480 1

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

– Dành cho khách hàng tại Việt Nam: (+84)-4-3555-8362 (Ext: 301)

– Dành cho khách hàng liên hệ từ Nhật: 050-5532-8362 (Ext: 301)

E-mail: sales@trithucmoi.co