Cùng với sự phát triển của Cloud Computing, rất nhiều công nghệ mới đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người.
Dựa trên mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa Công ty TNHH TM & DV Tri Thức Mới và các đối tác Nhật Bản, chúng tôi đã quyết định tổ chức buổi seminar giao lưu công nghệ giữa các kỹ sư Việt Nam, Nhật Bản vào ngày 17/11/2017.

Nội dung của buổi Seminar sẽ là về các công nghệ mới xây dựng trên nền Microsoft Could Service.
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập https://connpass.com/event/67792/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>